Na kole Vysočinou

Zdolejte vrcholy Železných hor, nebo se jen tak projeďte v přírodě

  • Vysočinou prochází několik značených dálkových cyklostezek, na které už začínají navazovat i ty místní
  • Cyklistické cesty jsou rozděleny na dvě skupiny: cyklotrasy a cykloturistické trasy
  • Cyklotrasy vedou většinou po asfaltových silnicích a dobrých místních a účelových komunikacích
  • Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem

Zvolte si cyklotrasu a s ní i kulturní zážitek


Po stopách slavného architekta:

K významným regionálním cestám patří cyklotrasa Po stopách Santiniho, která vede z Vojnova Městce přes Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Horní Bobrovou a Zvoli do Bystřice nad Pernštejnem.

Co po cestě uvidíme:

Podél cyklotrasy můžete obdivovat Santiniho díla, například kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou, románský kostel svatého. Petra a Pavla v Horní Bobrové nebo kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově. Vysočinu protíná také regionální cyklotrasa Jeseník - Znojmo, která na území kraje prochází Kadovem, Jimramovem a Novým Městem na Moravě .